Close
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Binnen Matthias Verwaltung werken wij volledig conform de AVG die 2018 is ingegaan.
Dat wil zeggen dat onze administratie en veilige gecertificeerde digitale omgevingen is belegd en dat we verwerkingsovereenkomsten hebben gesloten met partijen waarmee wij op enig vlak gegevens uitwisselen. Denk hierbij aan reserveringssystemen, kassasystemen, verhuuradministratie en HRM-software.

Voor de volgende activiteiten verzamelen wij gegevens:
– Digitaal en mondeling reserveren van een tafeltje (e.mailadres, telefoonnummer en je naam).
– Digitaal en mondeling reserveren van een te gebruiken ruimte (alle contactgegevens en je bankrekeningnummer).
– Digitaal en mondeling aanmelden voor een event via de toonbank, onze website, social media (e.mailadres, telefoonnummer en je naam).
– Specifiek kunnen wij allergeneninformatie van jou doorkrijgen als je die actief met ons deelt. We gaan hier zo zorgvuldig mogelijk mee om.
– Sollicitatieprocedure: Alle denkbare relevante gegevens, plus je motivatiebrief en je C.V.
– Alle gegevens worden vanuit de website via een SSL-certificaat aangeboden aan een van onze servers.
– Ons e.mailverkeer is in theorie veilig, ook voorzien van certificering, maar het advies is terughoudend te zijn bij kwetsbare gegevens.
– In en rond onze locatie zijn bewakingscamera’s actief, het vervaardigen en bewaren van deze beelden voldoet aan de wet- en regelgeving.
– Ons WIFI netwerk is beveiligd en voorzien van aanvullende software voor gegevensbescherming.
– Ons speciale WIFI netwerk voor gasten is gescheiden van ons bedrijfsnetwerk en eveneens beveiligd.

Wat doen we met je gegevens?
– Gasten die gegevens achterlaten kunnen worden opgenomen in het e.mailadressenbestand van onze digitale nieuwsbrief.
– Personeelsdossiers worden bewaard conform de wettelijke voorschriften die gelden op dat gebied.
– Bij problemen kan er een melding “datalek” bij de vigerende instanties worden gedaan.
– Verzamelde gegevens voor dagelijks gebruik (je reserveert een tafel bijvoorbeeld) worden in principe niet bewaard.
– Verzamelde gegevens worden nooit doorverkocht aan andere partijen en alleen toegepast voor intern gebruik.

Wat kun je doen om je gegevens te laten verwijderen?
– Stuur ons een mail met je verzoek. We zullen uiterste discretie betrachten en tegelijkertijd aan je verzoek proberen te voldoen.
– Bij bepaalde marketingactiviteiten kun je via een linkje je direct, zonder onze tussenkomst, uitschrijven.

Wat als je er niet uit komt?
Matthias Verwaltung BV, een Nederlands bedrijf, is de eigenaar van het Genietcafé.
Bij Matthias Verwaltung is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die ook de legal & compliance voor het Genietcafé bewaakt.
Bij klachten die in jouw beleving niet voldoende zijn opgelost door het Genietcafé kun je contact opnemen met Matthias Verwaltung.
kantoor@matthiasverwaltung.nl

Tot slot:
We proberen ons zo veel als mogelijk in te zetten voor jouw persoonlijke belangen als het gaat om je eigen identiteit. Bovenstaande uitleg is zo veel als mogelijk complementair aan de vigerende wet- en regelgeving. Mocht daar een onvolkomenheid in zitten dan wil dat nog niet zeggen dat deze onvolkomenheid ook daadwerkelijk gepraktiseerd wordt. Informeer in alle gevallen middels concrete vragen bij de directie op welke wijze hier daadwerkelijk mee omgegaan wordt.